واحد بازرگاني

واحد بازرگاني شركت داروسازي پورسينا در راستاي توليد مرغوب ترين محصولات، منابع تاَمين كننده مواد اوليه داخلي و خارجي معتبر را از نظر كيفيت بالا و قيمت بهينه بررسي و انتخاب مي نمايد.

از وظايف اين واحد مي توان موارد زير را نام برد:

  • ارتباط با فروشندگان داخلي و خارجي معتبر، استعلام و دريافت پيش فاكتور، سفارش و در نهايت خريد كليه مواد و تجهيزات لازم براي واحد هاي مختلف شركت
  • تعامل با سازمان هاي ذيربط مانند اداره دارو، بازرگاني، گمرك و … جهت اخذ مجوزهاي لازم
  • انتقال نظرات و شكايات واحدهاي مختلف در رابطه با محصول خريداري شده به فروشندگان
  • ارتباط مستمر با واحد مالي جهت تاَمين هزينه هاي مربوطه
  • ارائه مستمر گزارشات مربوطه به مديريت عامل