واحد تحقيقات و توسعه

واحد تحقيقات و توسعه از اركان اصلي شركت هاي داروسازي مي باشد. داروسازان و كارشناسان شيمي شركت داروسازي پورسينا با به طور مستمردر راستاي طراحي و كشف فرمولاسيون هاي جديد، اصلاح و بهبود روش هاي توليد و در نهايت ارتقاي كيفيت محصولات تلاش مي كنند.

از اهداف و فعالیتهای این بخش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • تحقیق و مطالعه‌ی اولیه در مورد فرمولاسیونهای جدید دارویی و ساخت آن در مقیاس آزمایشگاهی و ارزیابی آزمایشات فیزیکو شیمیایی
  • انجام مطالعات پایداری بر روی محصولات تحقیقاتی و بچ‌های تولیدي
  • انبوه سازی پروژه‌های جدید در مقیاس صنعتی
  • بررسی و رفع مشکلات در ارتباط با بچ‌های همیشگی شرکت و نیز تلاش جهت ارتقاء کیفیت محصولات
  • همگام بودن با نیاز دارو – درمانی جامعه و سعی بر رقابت در بازار دارویی